O nás

Kto sme:

TECHNOL-PRO s.r.o. je projekčná firma ktorá s podporou odborného tímu sa špecializuje na vypracovanie komplexných projektov v oblastiach:  stavby pre priemysel, logistiku, výrobne haly, bytové domy, občianska vybavenosť a  rodinne domy.

Našim klientom poskytujeme KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ RIEŠENIA A SLUŽBY v oblasti projektovania stavieb a konštrukcií. To zahŕňa vytvorenie štúdie, jej ďalšie spracovanie až po realizačný projekt.

Odbornosť našej firmy zabezpečuje tím skúsených architektov, projektantov a statikov. Našimi partnermi sú investori, developeri, autorizovaní architekti a stavební inžinieri, ako aj stavebné spoločnosti.

V súčasnosti máme 17 členov s ktorými stabilne spolupracujeme tak, aby bola vypracovaná projektová dokumentácia komplexná. Našu prácu vykonávame na základe autorizačného osvedčenia a zaručujeme vysokú kvalitu práce a schopnosť rýchleho riešenia akýchkoľvek problémov pred, počas a po realizácií stavby.

Prečo s nami

Máme bohaté skúsenosti naprieč celým naším odvetvím od architektúry cez profesie až po kompletne technické,  technologické a energetické vybavenie stavieb

Na projektovanie – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb máme oprávnenie s adekvátnym poistným krytím celej firmy

Hlavným smerovaním je navrhovať a tvoriť projekty  s dôrazom na funkčnosť, úspornosť, ekológiu a prostredie.

A preto sa snažím pri tvorbe objektov klásť dôraz na ich funkčnosť, elegantnosť a čistú formu s využitím moderných materiálov a technológií a zároveň na spolupôsobenie budovy s prostredím a jej nerušené zakomponovanie do okolitého prostredia s ohľadom na životné prostredie a vytvoriť tak harmonický priestor, v ktorom človek rád žije, pracuje, trávi voľný čas a cíti sa v ňom príjemne a rád sa doň vracia späť.

Veríme, že realizácie našich  objektov s modernou architektúrou a technickou kvalitou budú robiť radosť nielen svojim majiteľom ale aj svojmu okoliu a generáciám, ktoré prídu po nás.

Ing. Jozef Moskáľ
konateľ

Náš tím:

Ing. Jozef Moskáľ

 • Konateľ a projektový manažér
 • Autorizovaný stavebný inžinier
 • Vykurovanie a vzduchotechnika

Ing. Martin Mrava

 • Autorizovaný stavebný inžinier
 • Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

Ing. Ján Hyben

 • Autorizovaný stavebný inžinier
 • Statika stavieb
 • Statika a dynamika stavieb
 • Mosty a tunely

Ing. Ondrej Jasenčák

 • Autorizovaný stavebný inžinier
 • Líniové vedenia a rozvody
 • Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
 • Vodohospodárske stavby

Ing. Štefan Házy

 • Autorizovaný stavebný inžinier
 • Elektrotechnické zariadenia
 • Líniové vedenia a rozvody

Ing. Jozef Knapík

 • Autorizovaný stavebný inžinier
 • Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
 • Energetická hospodárnosť budov
 • tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov

Ing. Branislav Brtáň

 • Špecialista požiarnej ochrany
 • Požiarny technik
 • Autorizovaný bezpečnostný technik

Adriana Jašková

 • Rozpočty

Ing. Miroslav Ruman

 • Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
  elektrotechnické zariadenia
 • Autorizovaný stavebný inžinier

Ing. Jaroslav Lipták

 • Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo,
  dopravné stavby
 • Autorizovaný stavebný inžinier

Ján Varhoľ

 • Autorizovaný stavebný inžinier
 • Vykurovacie zariadenia
 • Tepelné zariadenia
 • Plynové zariadenia
 • Výrobné technologické zariadenia
 • Zariadenia chemického priemyslu
Naša spoločnosť sa sústreduje na projektovanie priemyselných objektov, výrobných hál a bytových domov.

V prípade že vás naša ponuka zaujala, budeme veľmi radi ak nás budete kontaktovať a urobíme všetko pre vašu spokojnosť.